„Projekty realizowane w 2016 roku ze środków finansowych otrzymanych od Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”:

 

Nowoczesna Polska – Nowoczesna edukacja: Białoruś

 

Nowoczesna Polska – Nowoczesna edukacja: Litwa

 

Nowoczesna Polska – Nowoczesna edukacja: Rosja i kraje Azji Centralnej

 

Polonistyka – dobry kierunek

 

Pro Media: nowa jakość na Wschód: Litwa

 

Pro Media: nowa jakość na Wschód: Łotwa 

 

Pro Media: nowa jakość na Wschód: Republika Czeska
 

Pro Media: nowa jakość na Wschód: Rosja

 

Pro Media: nowa jakość na Wschód: Mołdawia, Słowacja, Węgry

 

Pro Media: nowa jakość na Wschód: Kazachstan, Kirgistan

 

Aktywni w kulturze

 

Kultura w działaniu – nowe narracje

 

Kompetentni, otwarci, aktywni

 

 Zapobiegać, badać, pomagać

 

Śladem mistrzów. Wspieranie działalności sportowej

 

Ochrona praw mniejszości –europejskie standardy

 

Przedsiębiorczość – droga do sukcesu

 

Sprawni w działaniu – wspieranie struktur polskich organizacji na Ukrainie

 

Sprawni w działaniu – wspieranie struktur polskich organizacji na Litwie

 

 

 

 


Życzenia

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY NASI PRZYJACIELE ZA GRANICĄ I W KRAJU

 

 

Prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia radosnych, pięknych Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych z najbliższymi, w atmosferze spokoju, zgody i wzajemnej życzliwości. Niech radość Zmartwychwstania płynąca z wiary w zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem stanie się dla nas wszystkich źródłem duchowej siły i nadziei. Wesołego Alleluja!

 

Zarząd i Zespół Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie

 

 

 

Wielkanoc 2017

Podręcznik „A to POLSKI właśnie”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wydała dwuczęściowy podręcznik „A to POLSKI właśnie” przeznaczony dla szkół na Wschodzie, w których nauczany jest język polski, jako jeden z komponentów projektu „Nowoczesna Polska – Nowoczesna edukacja: Białoruś”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku. Publikacja obejmująca 40 jednostek lekcyjnych, zawierających materiał gramatyczny, leksykalny i pojęciowy jest adresowana do uczniów z krajów rosyjskojęzycznych w wieku 14-17 lat. Do podręcznika dołączona jest płyta CD, na której umieszczone zostały wszystkie teksty i ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.

Autorami publikacji są pracownicy i współpracownicy Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców PolonicumUniwersytetu Warszawskiego: Piotr Garncarek, Anna Rabczuk, Aleksandra Święcka, Magdalena Stasieczek-Górna, Natalia Yaumen i Marta Skura. Autorką ilustracji i projektu okładki jest Maria Apoleika.

 

IMG_5263

Zapraszamy!

 

\oficer-wawa-nowy 

 

http://www.teatr-polski.art.pl/pl/cykle_i_wydarzenia/cykle/?id_act=583

WNIOSKI NA 2017 ROK

Szanowni Państwo, Drodzy Współpracownicy Fundacji,

Skończyły się wakacje, urlopy. Wrzesień w naszym kalendarzu oznacza intensywne działania związane z realizacją tegorocznych projektów, ale także jest czasem pracy nad projektami na kolejny rok. W związku z tym zachęcamy do wypełniania formularzy wniosków na rok 2017 we wszystkich obszarach: edukacja, kultura i dziedzictwo narodowe, media, aktywizacja środowisk. Termin składania upływa 21 października br.

 

Formularze znajdą Państwo na stronie Fundacji www.pol.org.pl w zakładce Pliki do pobrania:

http://www.pol.org.pl/pliki-do-pobrania/

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DO FUNDACJI „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie zaprasza do składania wniosków do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”:

„Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza nabór wniosków na działania w 2017 r. w następujących obszarach: edukacja, kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, media, pomoc charytatywna i socjalna. O dotacje, przyznawane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, mogą się ubiegać: stowarzyszenia polskie i polonijne, instytucje oświatowe i naukowe, hospicja, centra diagnostyczne, organizacje harcerskie i kombatanckie, domy dziecka, kluby sportowe i turystyczne. Formularze znajdują się na stronie Fundacji: http://www.pol.org.pl/pliki-do-pobrania/. Termin składania wniosków upływa 21 października br. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod numer +48 22 628 55 57.”

http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/konkurs_fundacji__pomoc_polakom_na_wschodzie_
http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/ambasada_rzeczypospolitej_polskiej_w_kijowie

Ziemia talentami bogata. Polskie dziedzictwo literackie na Litwie

 

 

 

 

Dom Spotkań z Historią, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz redakcja kwartalnika „Znad Wilii” zapraszają na spotkanie poświęcone fenomenowi literatury polskiej tworzonej przez pisarzy i poetów urodzonych na Litwie oraz dawnym i współczesnym upamiętnieniom postaci i dorobku polskich twórców na Litwie. W spotkaniu udział wezmą: Ewa Ziółkowska, wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Romuald Mieczkowski, dziennikarz, tłumacz, redaktor kwartalnika „Znad Wilii”, członek Związku Pisarzy Litwy. Prowadzenie: Tomasz Kuba Kozłowski. Uwaga: podczas spotkania dostępna będzie książka „Śladami słów skrzydlatych. Pomniki pisarzy i poetów na Litwie” autorstwa Romualda Mieczkowskiego i Ewy Ziółkowskiej.

 

DSH

 

 

Zakończenie trzytygodniowego Kursu Językowego – Polonicum

20 sierpnia w siedzibie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” miało miejsce uroczyste zakończenie trzytygodniowego Kursu Językowego zorganizowanego we współpracy z Pracownią Glottodydaktyki Kulturowej przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum „Polonicum”. Wzięło w nim udział dwudziestu siedmiu nauczycieli z Litwy, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu i Rosji. Szkolenie obejmowało nie tylko blok językowy, ale także bogaty blok kulturowy.

Projekt sfinansowany został ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2015″.

 

 

 

IMG_3717

 

IMG_3728

 

IMG_3731

 

IMG_3735

Zaolzie – Budowa dachu Międzynarodowego Centrum Integracji Międzykulturowej

W dniach 29-30 lipca delegacja Fundacji przebywała na Zaolziu. Wiceprezes Ewa Ziółkowska i Członek Zarządu Małgorzata Rybarczyk były w Mostach koło Jabłonkowa, aby dokonać oględzin stanu budowy dachu Międzynarodowego Centrum Integracji Międzykulturowej. Ponadto odwiedziły Bibliotekę Regionalną w Karwinie i jej Oddział Literatury Polskiej z imponującymi zbiorami, a także Dom Polski w Cierlicku oraz „Żwirkowisko” – miejsce katastrofy samolotu Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 11 września 1932 r.

Projekt inwestycyjny w Mostach finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2015″.

 

 

                                                                                                                                                              IMG_3656

 

 

 

 

                                                                                                                                                               IMG_3678

Fenomen Jakucji

W tym roku, w lipcu jakucka „Polonia” świętowała jubileusz 20-lecia działalności. W obchodach, na które złożyły się m.in.: uroczysty wieczór w Domu Przyjaźni Narodów, okrągły stół nt. „Polonia: podsumowanie i perspektywy współpracy naukowej”, msza święta w miejscowym kościele pw. św. Trójcy w intencji ofiar zesłań i deportacji, spotkanie w Namskim ułusie, udział wzięła Wiceprezes Zarządu Fundacji Ewa Ziółkowska. Uroczystości były okazją do przypomnienia wielowiekowych bliskich związków polsko-jakuckich.

Więcej w artykule: http://kuriergalicyjski.com/historia/portrety-miast/4436-fenomen-jakucji

 

IMG_3465

 

IMG_3482

 

IMG_3492

 

IMG_3589

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Do matury online” – Nagroda dla najlepszych

W dniach 16-22 czerwca w Trójmieście odbyły się warsztaty edukacyjne i realioznawcze, będące nagrodą dla dwudziestu pięciu uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w projekcie „Do matury online”. Program pobytu obejmował nie tylko zwiedzanie ciekawych miejsc, ale także liczne wyjścia kulturalne. Członek Zarządu Fundacji Małgorzata Rybarczyk i koordynator Programu Edukacja i oświata Marta Pszczółkowska w Sopocie spotkały się z uzdolnioną polską młodzieżą z Litwy.

Projekt sfinansowany został ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach  konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2015″.

 

 

                                                                                                                                17_6

 

 

                                                                                                                              11_11

 

 

                                                                                                                             4_9