Pan Cogito w Teatrze Polskim

22 lutego w Warszawie na dużej scenie Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w ramach cyklu „Salon poezji” odbyła się premiera „Pana Cogito” Zbigniewa Herberta w wykonaniu aktorów Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Spektakl został przygotowany w sierpniu 2014 roku, podczas krótkich, ale bardzo intensywnych Letnich Warsztatów Mistrzowskich, które finansowo wsparła Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Artystyczną opiekę nad inscenizacją objął Andrzej Seweryn, znakomity aktor scen polskich i francuskich, dyrektor warszawskiego Teatru Polskiego. Wśród wykonawców byli: tegoroczny jubilat – mistrz Zbigniew Chrzanowski, a także Krystyna Grzegocka, Elżbieta Lewak i Wiktor Lafarowicz. Autorom udała się niełatwa sztuka przełożenia tomu wierszy na język teatru. Na początku zabrzmiały strofy wiersza „Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta”, zakończyło słynne „Przesłanie Pana Cogito”. Liczącą siedemset miejsc widownię niemal całkowicie wypełnili miłośnicy poezji, Zbigniewa Herberta i Lwowa. Gośćmi specjalnymi były: żona poety Katarzyna Herbert, jego siostra Halina Herbert-Żebrowska i przewodnicząca Fundacji im. Zbigniewa Herberta Katarzyna Dzieduszycka-Herbert. Fundację PPnW reprezentowała wiceprezes Ewa Ziółkowska.

Inscenizacja to jeden z etapów owocnej współpracy Teatru Polskiego kierowanego przez Andrzeja Seweryna z lwowskim Teatrem Ludowym i Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W tym roku planowane są kolejne wspólne działania.

 

 

PanCogito1  PanCogito2  PanCogito3

PanCogito4  PanCogito5   PanCogito6

 

PanCogito7  PanCogito8 

PanCogito9   Pan Cogito9

 

 

DO MATURY ONLINE

 

Podsumowanie pierwszego etapu kursu e-learningowego dla przyszłych maturzystów, organizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, odbyło się 22 stycznia w Gimnazjum im. Jana Pawła II Wilnie. Celem projektu „Do matury online” jest przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Stu uczniów z dwóch gimnazjów wileńskich im. Jana Pawła oraz im. Adama Mickiewicza, korzystając z nowoczesnego narzędzia, jakim jest platforma e-learningowa, pogłębia wiedzę z gramatyki, literatury, a także współczesnej kultury polskiej. Uczestnikom kursu certyfikaty wręczył prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Ambasador Janusz Skolimowski. Najaktywniejsi uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci laptopów, tabletów i czytników e-booków. W uroczystości udział wzięli ponadto: konsul generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, koordynatorka z ramienia partnera projektu, Fundacji Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” Paulina Chechłacz, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Polska Macierz Szkolna”, a także dyrektorzy i nauczyciele z obu szkół.

Prezes Fundacji PPnW Janusz Skolimowski wystąpił z ideą 2-letniego, pilotażowego kursu, aby podnieść poziom znajomości języka polskiego wśród uczniów polskich szkół na Litwie, umożliwić im zdanie matury z języka polskiego, a jednocześnie ułatwić ewentualny start na studia w Polsce. Kurs rozpoczął się w październiku, zakończy w listopadzie 2015 r.

Obszerne relacje z uroczystości zamieściły portale l24, Wilnoteka oraz „Kurier Wileński” w numerze z 29 stycznia br.

 matura1.         matura2.

 

matura3         matura4

 

 

 

Benemerenti dla Fundacji

nagroda 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została wyróżniona nagrodą Ordynariatu Polowego Wojskiego Polskiego – Benemerenti 2015. Ceremonia wręczenia odbyła się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 10 stycznia. W uzasadnieniu stwierdzono, że nagrodę przyznano „za umacnianie więzi Polaków rozproszonych na Wschodzie z Ojczyzną, przywracanie poczucia narodowej godności oraz budowanie międzyludzkiej solidarności i wsparcia”.

Z rąk Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka nagrodę odebrał prezes Zarządu Fundacji Ambasador Janusz Skolimowski, który został także uhonorowany medalem „Milito pro Christo”. Medalami odznaczono także jego współpracowników: przewodniczącego Rady Fundacji Wojciecha Wróblewskiego, wiceprezes Ewę Ziółkowską, członka Zarządu Małgorzatę Rybarczyk i główną księgową Barbarę Suską.

Dziękując za tak wysokie wyróżnienie Ambasador Skolimowski zaznaczył, że Fundacja powstała w 1992 roku z potrzeby wzbudzania, podtrzymywania, kultywowania oraz dania szansy Polakom mieszkającym na Wschodzie powrotu do polskości, tradycji i języka. Podkreślił też, że istotną częścią działalności Fundacji jest wspieranie polskich mediów na Wschodzie, dbałość o zgodny ze standardami europejskimi status Polaków w krajach b. ZSRR, a także pamięć o naszym dziedzictwie narodowym i wielkich Polakach, którzy tam się urodzili.

Tegorocznymi laureatami nagród Benemerenti zostali również: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju.

W ceremonii udział wzięli: wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, wiceminister obrony narodowej Maciej Jankowski, generałowie, oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego, duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych oraz mediów.

Nagroda Benemerenti („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego została ustanowiona dekretem biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 roku. Przyznawana jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”.

Podczas uroczystej gali wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego z koncertem kolęd, a także liczący ponad 50 lat Tercet Egzotyczny.

Boże Narodzenie 2014

 

      Z okazji świąt – wyjątkowych dla wszystkich Polaków,

w kraju i poza jego granicami – Świąt Bożego Narodzenia

życzymy, by stały się czasem spokoju, radości dzielonej z rodziną i przyjaciółmi,

by przy wigilijnym stole nie zabrakło nikogo z najbliższych,

by znalazło się miejsce dla samotnych, pozbawionych domu i oparcia.

Życzymy, by nadchodzący Nowy 2015 Rok,

zwłaszcza naszym drogim Rodakom na Wschodzie,

przyniósł nadzieję, duchową odnowę,

by w miejscach dziś nękanych konfliktami zapanowały pokój i dostatek.

Wszystkiego dobrego, Szczęść Boże i Do Siego Roku

 

             Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Wyróżnienie dla Fundacji

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została wyróżniona medalem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą „za cenny wkład w krzewienie polskiej oświaty za granicą”. Ceremonia wręczenia odbyła się 23 czerwca br. w Warszawie podczas konferencji podsumowującej ćwierćwiecze pracy polskich nauczycieli: „25 lat nauczania języka polskiego za granicą i jego wpływ na proces podtrzymywania więzi Polonii z Krajem”. Analizie dokonań nauczycieli towarzyszyła próba nakreślenia perspektyw nauczania, w zmieniających się warunkach społecznych i politycznych, języka polskiego i w języku polskim Polonii i Polaków zamieszkałych na obczyźnie. Takim samym medalem została uhonorowana prof. Elżbieta Smułkowa, wybitny językoznawca i dyplomata, wieloletni członek Rady Fundacji.

 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą w Belgradzie.

Tegoroczny Dzień Polonii i Polaków za Granicą Prezes Fundacji Janusz Skolimowski miał przyjemność świętować wspólnie z marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem, stojącym na czele delegacji złożonej nie tylko z Senatorów, ale również z wysokich urzędników państwa polskiego, a także przedstawicieli organizacji społecznych współpracujących z naszymi rodakami na całym świecie. Ambasada RP w Belgradzie, stolicy Serbii – kraju ubiegającego się o członkostwo w Unii Europejskiej bardzo gościnnie przyjęła sporą grupę przedstawicieli kilkutysięcznej diaspory polskiej także z Chorwacji, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny. Tegoroczne święto Polonii miało szczególny wymiar, zbiegło się bowiem z 25. rocznicą odzyskania wolności i swobód obywatelskich, 15-leciem członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i 10-leciem w Unii Europejskiej. Polacy na Bałkanach stanowią niewielką acz znaczącą kulturowo i intelektualnie grupę narodowościową, konsekwentnie kultywującą język i kulturę polską. Pomocą służą im m.in. działania Fundacji idące w kierunku wspierania ich przedsięwzięć organizacyjnych i medialnych. Dzień ten był znakomitą okazją do lepszego wzajemnego poznania potrzeb tych społeczności, ich pragnień i stawianych celów. Wiedza ta posłużą w przyszłości do wspólnego przygotowywania projektów na kolejny Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych.

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,6361,marszalek-bogdan-borusewicz-z-wizyta-w-serbii.html

Książka prof. Elżbiety Smułkowej „Był dom we Lwowie…”

Książka prof. Elżbiety Smułkowej „Był dom we Lwowie”, wydana przez naszą Fundację, 9 maja została zaprezentowana w warszawskim Domu Spotkań z Historią. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała rozmowy z autorką i zapoznała się z oryginalną ikonografią, stanowiącą integralną część publikacji. Gospodarzem wieczoru był Tomasz Kuba Kozłowski, koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”.

Książka jest niezwykłą, bogato ilustrowaną opowieścią o szerzej nieznanych postaciach i środowiskach polskich w powojennym Lwowie. Autorka – wybitna uczona białorutenistka i dyplomata, rodowita lwowianka, w 1941 roku wywieziona na Syberię, od początku lat sześćdziesiątych po rok 2012 wielokrotnie odwiedzała rodzinne miasto. Licząca 280 stron książka jest plonem jej wieloletnich kontaktów i zażyłych przyjaźni z lwowskimi Polakami.

 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy,

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta Konstytucji 3 Maja składamy wszystkim naszym Przyjaciołom i Współpracownikom najlepsze życzenia osiągnięć i wytrwałości w dziele umacniania polskiej kultury, języka i tradycji wszędzie tam, gdzie przyszło Wam żyć i pracować, a mieszkającym w Macierzy jak najbliższych, najserdeczniejszych relacji z Rodakami za granicą, wspólnego tworzenia naszych narodowych i europejskich wartości.

Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Życzenia Wielkanocne

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY NASI PRZYJACIELE ZA GRANICĄ I W KRAJU

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
Pełnych wiary, miłości, spokoju i nadziei na lepsze jutro.
Niech ten wyjątkowy świąteczny czas upływać będzie w radosnym wiosennym nastroju,
w gronie najbliższych, kochającej rodziny i serdecznych przyjaciół.

Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

  

Terminy rozliczenia

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przypomnieć, że upłynęły już terminy rozliczenia większości przyznanych przez Fundację dotacji na zadania realizowane w 2013 roku. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku rozliczenia dotacji, prosimy o niezwłoczne przekazanie do Fundacji kompletnej dokumentacji finansowej i merytorycznej dotyczącej zrealizowanych zadań. Ze względu na zobowiązania Fundacji wobec Ministerstwa Spraw Zagranicznych, organizacje, które nie rozliczą się w terminie, bądź rozliczą się niewłaściwie, nie otrzymają dotacji na działania w roku bieżącym.

Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Wnioski na 2014

Szanowni Państwo,

Wszystkim, którzy złożyli do naszej Fundacji wnioski na działania edukacyjne, medialne, w zakresie aktywizacji środowisk, promowania kultury polskiej, ochrony dziedzictwa narodowego i in. na rok 2014 serdecznie dziękujemy. Informujemy, że Fundacja wzięła udział w ogłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznym konkursie na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” Gdy wyniki konkursu zostaną ogłoszone, zostaną Państwo o tym poinformowani. Jesteśmy wdzięczni za pomoc i współdziałanie przy sporządzaniu ofert.

Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”