AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DO FUNDACJI „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie zaprasza do składania wniosków do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”:

„Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza nabór wniosków na działania w 2017 r. w następujących obszarach: edukacja, kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, media, pomoc charytatywna i socjalna. O dotacje, przyznawane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, mogą się ubiegać: stowarzyszenia polskie i polonijne, instytucje oświatowe i naukowe, hospicja, centra diagnostyczne, organizacje harcerskie i kombatanckie, domy dziecka, kluby sportowe i turystyczne. Formularze znajdują się na stronie Fundacji: http://www.pol.org.pl/pliki-do-pobrania/. Termin składania wniosków upływa 21 października br. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod numer +48 22 628 55 57.”

http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/konkurs_fundacji__pomoc_polakom_na_wschodzie_
http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/ambasada_rzeczypospolitej_polskiej_w_kijowie