Szkoły wyższe w Polsce

 

SZKOŁY WYŻSZE W POLSCE

http://www.orpeg.pl/index.php/szkolynaswiecie

STYPENDIA W POLSCE

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
http://www.buwiwm.edu.pl/
 
Pomoc dla Białorusi: Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego
http://www.studium.uw.edu.pl/?post/1482
 
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/
 
Stypendia Wschodnie
http://www.studium.uw.edu.pl/upload/files/Stypendia_Wschodnie_PL_2014%20-LOGO.pdf
 
Program stypendialny im. Stefana Banacha
http://www.buwiwm.edu.pl/wym/sb2.pdf
 
Program stypendialny im. Stanisława Grabskiego
http://www.stypendium.org/o_programie/zasady-studiowania.html
 
Stypendia Semper Polonia
http://www.semperpolonia.pl/programy-fundacji/stypendia-semper-polonia/

KARTA POLAKA (MSZ)

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/karta_polaka/

REPATRIACJA (MSWiA)

https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/169,Repatriacja-i-cudzoziemcy.html