NAGRODY „PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO” 2014

W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny, 21 marca tradycyjnie w Sali Balowej Pałacu Potockich na Uniwersytecie Warszawskim już po raz dwudziesty drugi zostały wręczone prestiżowe nagrody kwartalnika „Przegląd Wschodni”. W uroczystości udział wzięli prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Ambasador Janusz Skolimowski, który był też członkiem jury, oraz wiceprezes Ewa Ziółkowska.

Mocą postanowienia jury, w którym zsiadali ponadto profesorowie: Adolf Juzwenko, Jan Malicki, Wojciech Materski, Lech Mróz, Elżbieta Smułkowa i Leszek Zasztowt, za najlepszą publikację naukową poświęconą problematyce wschodniej wydaną w 2014 roku, nagrodę w kategorii Dzieła Krajowe otrzymała Irena Borowik z Krakowa za książkę Jak w witrażach. Tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie, opublikowaną przez Wydawnictwo Scholar.

Nagrodą w kategorii Dzieje Polaków na Wschodzie uhonorowano Nikołaja Iwanowa z Opola za książkę Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937–1938”, wydaną przez Wydawnictwo Znak Horyzont.

Nagrodę w kategorii Edycja źródeł przyznano Jerzemu Gaulowi za obszerną pracę Polonika w archiwum parlamentu w Wiedniu. Archiwum Izby Posłów Rady Państwa 1861–1918 Wydawnictwa DiG oraz Marii Wardzyńskiej za Kazimierz Sakowicz, Dziennik 1941–1943 Wydawnictwa IPN.

Nagrodę w kategorii Popularyzacja tematyki wschodniej otrzymał Bohdan Urbankowski z Warszawy za książkę Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg Wydawnictwa Zysk i S-ka.

W kategorii Dzieła Zagraniczne nagrodzeni zostali: Natalia Starczenko z Kijowa za pracę Czest’, krow i rytoryka. Konflikt u szlachetskomu seredowiszczi Wołyni (druga połowina XVI – XVII stolittia) [Honor, krew i retoryka. Konflikty wśród szlachty na Wołyniu (2 połowa XVI – XVII wiek)], wydaną przez Wydawnictwo Laurus w Kijowie oraz Joerg Baberowski z Berlina za książkę Stalin. Terror absolutny [Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt] opublikowaną przez Wydawnictwo Proszyński i S-ka.

Nagrodę Specjalną „Przeglądu Wschodniego” 2014 za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej otrzymał Roman Duda z Wrocławia, pochodzący ze Starych Brodów, były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitny matematyk i historyk matematyki, jako autor prac poświęconych fenomenowi lwowskiej szkoły matematycznej wniósł ogromny wkład w rozwój polskich badań wschodnich.

Jubileuszowa 15. Nagroda „Przeglądu Wschodniego” im. Aleksandra Gieysztora przypadła Januszowi Smazie z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Bodaj najwybitniejszy polski specjalista w dziedzinie konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego, swoją 25-letnią pracą w ponad dwudziestu krajach, postawą służby, dobrze zasłużył się Polsce i sprawom wschodnim. Przywracając do dawnej świetności setki zabytków, jak np. kolegiatę św. Wawrzyńca w Żółkwi, kościół św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim, liczne nagrobki na Cmentarzu Łyczakowskim, nie tylko z niezwykłym poświęceniem ratuje zabytki na Wschodzie, ale także wychowuje kolejne roczniki konserwatorów.

Trzygodzinną ceremonię zakończyły wystąpienia laureatów. Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2014 patronatem objęły: Polskie Radio dla Zagranicy – Radio Poland, „Rzeczpospolita”, a także Muzeum Historii Polski.

 

IMG_3165 IMG_3172 IMG_3173 IMG_3176 IMG_3198