Media (prasa, radio, telewizja, portale internetowe)

Zadaniem programu jest upowszechnianie polskiego słowa drukowanego, mówionego i przesyłanego elektronicznie. Wspieranie polskich mediów na Wschodzie służy zachowaniu tożsamości narodowej mieszkających tam Polaków, integracji środowisk, podtrzymaniu i doskonaleniu języka polskiego, rozwojowi kultury polskiej, umożliwieniu dostępu do rzetelnych informacji o wydarzeniach i problemach w miejscach zamieszkania Polaków na Wschodzie oraz w Polsce, a także kultywowaniu polskich tradycji narodowych.


Wspieranie polskich redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali obejmuje:

  • dofinansowanie kosztów druku i papieru, przygotowanie materiałów do druku;
  • dofinansowanie emisji radiowych i telewizyjnych, zakupu czasu antenowego, opłat internetowych;
  • dofinansowanie opracowania i przygotowywania zawartości witryn internetowych;
  • specjalistyczne staże i szkolenia dla dziennikarzy oraz redaktorów mediów w zakresie m.in. warsztatu dziennikarskiego, podniesienia kompetencji językowych, fotografii prasowej, poprawnego makietowania strony, tworzenia mediów elektronicznych;
  • zakup sprzętu specjalistycznego dla redakcji – audiowizualnego i komputerowego, zakup oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.

Kontakt
Katarzyna Garncarek
Poniedziałek-piątek 10.00-15.00
Tel. 22-628-55-57 w.109
Fax 22-628-30-92
redakcje@pol.org.pl


pliki