Rada Fundacji

W skład Rady Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie” wchodzą:

1. Jan Dziedziczak - Przewodniczący Rady
2. Janina Sagatowska - Wiceprzewodnicząca Rady
3. Ewa Sibrecht-Ośka - Sekretarz Rady, Członek Prezydium
4. Bogumiła Berdychowska - Członek Prezydium
5. Alicja Olechowska  - Członek Prezydium
6. Michał Dworczyk  
7. Adam Kwiatkowski  
8. Krystyna Lachowicz  
9. Jan Malicki  
10. Bogusław Nizieński  
11. Paweł Orłowski  
12. Maria Przełomiec  
13. Ks. Zbigniew Stefaniak  
14. Jerzy Targalski  
15. Jan Żaryn