Pliki do pobrania

Formularze wniosków

Wniosek – publikacje

Wniosek – aktywizacja środowisk

Wniosek – edukacja

Wniosek – kultura

Wniosek – media

Wniosek – pomoc charytatywna

Formularze sprawozdania końcowego

Załącznik nr 1 do umowy dotacji rachunek

Załącznik nr 2 do umowy dotacji zestawienie wydatków

Załącznik nr 3 do umowy dotacji sprawozdanie końcowe

Wzory dokumentów do sprawozdania końcowego

Protokół przekazania sprzętu – wzór

Umowa wolontariacka – wzór

Umowa zlecenia – wzór