Prasa

 

Armenia

„Póki My Żyjemy” – kwartalnik
http://www.polonia.am/

Białoruś

„Echa Polesia” – kwartalnik
http://www.polesie.org
„Głos znad Niemna” – miesięcznik
http://www.znadniemna.pl
„Magazyn Polski” – miesięcznik
http://kresy24.pl/archiwum-magazynu-polskiego/

„Słowo Ojczyste” – miesięcznik
http://www.pmsgrodno.org/content/view/10/7/
„Rocznik Grodzieński”
http://www.rocznikgrodzienski.pl/
„Słowo Życia” – dwutygodnik
http://slowo.grodnensis.by/

Czechy

„Zwrot” – miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej
http://zwrot.cz/
„Głos Ludu” – Gazeta Polaków w Republice Czeskiej
http://www.glosludu.cz/

Gruzja

„Polonia Kaukaska” – kwartalnik

Kazachstan

„Ałmatyński Kurier Polonijny” – kwartalnik
http://www.almaty.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kurieralmatynski/

Kirgistan

„Polonus” – kwartalnik

Litwa

„Kurier Wileński” – polska gazeta codzienna
http://www.kurierwilenski.lt
„Tygodnik Wileńszczyzny”
http://www.tygodnik.lt/
„Nasza Gazeta” – tygodnik ZLP
http://www.zpl.lt/category/nasza-gazeta/
„Soleczniki” – miesięcznik
http://www.soleczniki.pl/soleczniki-miesi%C4%99cznik-zpl
„Magazyn Wileński” – miesięcznik
http://www.magwil.lt/
„Spotkania” – miesięcznik katolicki
„Znad Wilii” – kwartalnik
http://znadwiliiwilno.lt/kwartalnik
„Spojrzenie Młodych” – miesięcznik

Łotwa

„Polak na Łotwie” – kwartalnik
http://www.polak.lv/96/redakcja.shtml

Mołdawia

„Jutrzenka” – miesięcznik
http://www.jutrzenka.md/
„Polonia MD” – kwartalnik
http://poloniamd.com/

Rosja

„Gazeta Petersburska” – miesięcznik
http://www.gazetapetersburska.org/pl
„Nasz Kraj” – magazyn historyczny
„Głos znad Pregoły” – miesięcznik
http://www.glos-znad-pregoly.org/
„Polonia Kaukaska” – kwartalnik
http://polonia-kmw.ucoz.ru/
„Rodacy” – kwartalnik
http://www.rodacynasyberii.pl/
http://www.rodacy.ru/
„Wiadomości Polskie”

Rumunia

„Polonus” – miesięcznik
http://www.dompolski.ro/index.php?lang=pl

Serbia

„Bałkańska Mozaika” – kwartalnik

Ukraina

„Gazeta Polska Bukowiny” – tygodnik społeczno-oświatowy
http://bukpolonia.cv.ua
„Polacy Donbasu” – miesięcznik
http://tkpd.net/
„Kurier Galicyjski” – dwutygodnik
„Polak Mały”
http://www.kuriergalicyjski.com
http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/ogloszenia/1232-ukaza-si-pierwszy-nr-miesicznika-polak-may
„Dziennik Kijowski” – dwutygodnik
http://www.dk.com.ua/
„Polonia Charkowa” – miesięcznik
http://www.polonia.kharkov.ua/
„Głos Polonii” – kwartalnik
http://slopol.blogspot.com/
„Kurier Stanisławowski” – dwutygodnik
„Słowo Polskie” – miesięcznik
http://www.slowopolskie.org/
„Monitor Wołyński”
http://monitor-press.com/pl/
„Lwowskie Spotkania”
„Mozaika Berdyczowska”
http://mozberd.com.ua/
„Nasze Drogi”
http://naszedrogi.com.ua/
„Wołanie z Wołynia”
http://www.wolaniecom.parafia.info.pl
„Krynica”
http://www.krynica.in.ua
„Tęcza Żytomierszczyzny”
http://www.zozpu.zhitomir.net/

Węgry

„Głos Polonii” – kwartalnik
http://www.bem.hu/
„Polonia Węgierska” – miesięcznik
http://www.polonia.hu/
„Quo Vadis” – kwartalnik
http://www.parafiabudapeszt.republika.pl